Městská knihovna Polička - program akcí

čtvrtek 25.04.2019 od 17:00

I motýli pláčou - - beseda se spisovatelkou Marky Volf

Svitavská rodačka žijící v Itálii povypráví, jak překonala zákeřnou nemoc i o životě v cizí zemi. Pořádají knihovny Oldřiš, Borová, Sádek, Kamenec a Městská knihovna Polička.

středa 24.04.2019 od 17:30

Přednáška o českých dějinách - Otec vlasti se žení čtyřikrát

Být úspěšným vládcem znamenalo vždy sloužit, a to nejenom sobě a rodině, ale hlavně státu. Výběr partnerek Karla IV. o tom vypovídá mnohé. Těžko říci, zda bychom s ním měnili.


Vstupné : zdarma

středa 15.05.2019 od 17:30

Přednáška o českých dějinách - Jaký otec, takový syn (Zikmund Lucemburský, Marie Uherská a Barbora Celská)


Lucemburkové byli rodina, jejíž příslušníci byli nadaní, inteligentní a schopní. Tomu odpovídaly i jejich sňatky z rozumu.Vstupné : zdarma

středa 29.05.2019 od 17:30

Přednáška o českých dějinách - Bigamistou proti své vůli (Vladislav II. Jagellonský, Barbora Hlohovská, Beatrix Aragonská a Anna de Foix)


Nástup novověku přinesl kromě objevení Ameriky i hluboké společenské otřesy. Relativisace hodnot zasáhla naplno i sňatky korunovaných hlav. V Čechách se tak můžeme pyšnit urozeným „sňatkovým podvodníkem“.Vstupné : zdarma

20.04.2019 14:16:42