Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Úvodní stránka

Projekt Centrum technického vzdělávání

 MKP uspěla se svou žádostí o dotaci z evropských fondů pro účely zvýšení dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, zejména pak infrastruktury pro zájmové, neformální a další vzdělávání.

Projekt adaptace nevyužitých půdních prostor knihovny a zajištění bezbariérového přístupu celého objektu knihovny byl připravován postupně od roku 2016. Žádost o dotaci byla podána do 56. výzvy programu IROP v dubnu 2017 a v březnu letošního roku byla Ministerstvem pro místní rozvoj schválena. MKP tak získala na ambiciózní projekt finanční zdroje ve výši 10 mil. Kč, což pokryje 83% celkových výdajů na jeho realizaci, které činí více než 12 mil. Kč včetně DPH. Plánovaná rekonstrukce a instalace datové infrastruktury, včetně vybavení prostor nábytkem a ICT technikou by měla být dokončena do května příštího roku.

Cíle projektu jsou zejména:

- Zvýšení kapacity a dostupnosti pro vzdělávání zájmových a neformálních skupin a celoživotní učení v Poličce.

- Projekt nabídne efektivnější využití zázemí Městské knihovny v Poličce prostřednictvím nově vybudované a vybavené učebny, která jedinečným způsobem zvýší kvalitu a dostupnost infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, zejména pak infrastruktury pro zájmové, neformální a další vzdělávání, přičemž využije stávajícího potenciálu knižního fondu technické a jazykové knihovny v návaznosti na potřeby nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

- Centrum technického vzdělávání má ambici stát se centrem excelence  v oboru digitálních technologií v regionu, což se ze střednědobého až dlouhodobého hlediska pozitivně projeví i na regionálním trhu práce. Koncept vychází z principu usnadnění přenosu know-how prostřednictvím digitálních technologií, přičemž klade důraz na zázemí, jež umožní vytvářet sociální vazby, bez nichž se získané informace uplatňují v praxi problematicky. 

- Zařízení bude mít rovněž funkci prevence sociálně patologických jevů, mj. pro osoby trpící sociálním vyloučením.


zpět

rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :