Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Úvodní stránka

Na Zelenou s Václavem Cílkem

středa 15. dubna od 19:00 v přednáškovém sálu Centra B. Martinů

22. dubna si jako každoročně připomeneme Den země. Mimo další akce pořádané poličskými organizacemi bude  tomuto svátku věnována i další přednáška z ekologického cyklu „Na telenou.  Naším hostem bude český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy RNDr. Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR. Hovořit budeme o tématu, které které dlouhodobě probouzí zájem a pozornost laiků i vědců na celém světě – Globálním oteplování a změnám klimatu.
Václav Cílek vystudoval Střední průmyslovou školu hornickou v Příbrami a posléze Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, a to ložiskovou geologii. Diplomní a doktorskou práci zpracovával na téma hydrotermální mineralizace příbramského uranového ložiska.Po skončení školy nastoupil do Ústavu geologie a geotechniky ČSAV, dnes Geologického ústavu AV ČR, kde se věnoval zejména studiu lunárních hornin a krasových sedimentů a minerálů. Od poloviny 80. let se zabývá různými aspekty environmentální geologie, a to často ve spolupráci s přírodovědci různých oborů a s archeology. Soustavně sleduje několik základních témat jako např. proměny české krajiny, klimatické změny a otázky životního prostředí. Publikoval asi 300 odborných článků a kolem 400 esejí. Spolupracoval na zhruba třiceti knižních titulech, z nichž nejznámější jsou texty o paměti krajiny, smysluplném bobrovi, areálu jablkového štrúdlu a také o tom, proč lezeme na rozhledny: Krajiny vnitřní a vnější.
Smyslem pravidelných besed cyklu „Na zelenou“ je informovat zasvěcené, nahlodávat lhostejné a zejména podávat co nejširší obraz problematiky trvale udržitelného rozvoje všem, kteří mají zájem dozvědět se něco nového.
 

 

 


zpět

rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :