Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Úvodní stránka

KOMPOSTÉR na každou zahradu zdarma - vracíme, co si bereme

Dříve zcela přirozený proces koloběhu živin na zahradách a dvorcích dnes ve městech až na výjimky nefunguje. Ne každý si uvědomuje, že až 40% odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládkách, je možné biologicky rozložit a získat z něj tak dobrou půdu pro další využití. A neznamená to, že na zahrádce nebo za panelovým domem budete mít hnojiště, jako tomu bývalo za dob našich babiček.

 

Protože tempo plnění skládek odpadem je dnes alarmující, stalo se zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem zákonnou povinností každé obce. Město Polička má zájem zavést takový systém nakládání s odpady, který by byl pro občany co nejlevnější a zároveň i maximálně smysluplný. V případě bioodpadů by město rádo zavedlo systém předcházení jeho vzniku tím, že poskytne zdarma každému zájemci domácí nebo komunitní kompostér a to s využitím finančních prostředků z evropských fondů.

Každý, kdo vyplní dotazník vložený v tomto čísle Jitřenky a dostupný na dalších místech ve městě, dá najevo svůj zájem o kompostér, obdrží v případě získání dotace zhruba do roka zdarma kvalitní kompostér s garantovanou životností více než 15 let v hodnotě cca  4500,- Kč (resp. 9000,- Kč  za komunitní kompostér).

Součástí získání kompostéru bude i možnost zúčastnit se besedy se školením o kompostování a nakládání s bioodpadem. Podle zájmu majitelů kompostérů bude možno tyto besedy opakovat a vyměňovat si praktické zkušenosti nejen s kompostováním.

Sběrné místo pro dotazníky je v Městské knihovně Polička /můžete vhodit i do schránky/, uzávěrka žádostí o kompostéry je v neděli 18. června 2017. Dotazníky je možné vyplnit i online, odkaz naleznete na stránkách města Polička a Městské knihovny.

Dotační výzva je samozřejmě časově a kapacitně omezena a záleží na množství zájemců o kompostéry, zda bude možné o tyto užitečné nádoby na bioodpad zažádat. Řada z Vás možná disponuje podomácku vyrobeným či tzv. hobby kompostérem, které ale často nefungují tak, jako profesionální a kvalitně zhotovené uzavíratelné kompostéry /nekvalitní kompostéry často nedrží tvar, stabilitu a proces kompostování neprobíhá správně/. O nový dotovaný kompostér může požádat i ten, kdo již kompostuje (ať už na hromadě či ve vlastním kompostéru), proto neváhejte dotazník vyplnit včetně kontaktu a včas odevzdat!

O výsledcích dotazníku, podání dotace a dalších krocích Vás budeme průběžně informovat v dalších číslech Jitřenky nebo na případné schůzce pro žadatele.

 

Kontakt:     RNDr. Jitka Dosoudilová, manažer projektu, mail: ekodota@seznam.cz, tel: 608077696

 

Nejčastějším a nejsmysluplnějším způsobem nakládání s bioodpadem je kompostování. Na následujících řádcích bychom rádi odpověděli na základní otázky k tomuto tématu. Více informací najdete např. na www.kompostuj.cz nebo www.zahradni-kompostery.cz

 

Co je to kompostování?

Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně /rozkladu - tlení/ biologický rozložitelné hmoty (= BIOMASY) na znovuvyužitelný kompost /hnojivo, půdu/ působením přirozených organismů, vody a kyslíku.

Výhodou domácího kompostování je nejen to, že odpadkový koš doma nezapáchá, ale že dotyčný občan získá i vlastní kompost, jehož kvalitu si sám může řídit tím, jak pečlivě dodržuje pravidla kompostování. Kompost lze využít buď zpětně na vlastní zahrádce, nebo k pěstování pokojových rostlin. Tak vlastně do země vrátíme to, co jsme si vzali.

 

Co je to kompostér?

Nádoba - box určený k ukládání bioodpadu. Kompostér se staví na travnatou nebo hliněnou plochu (nemá dno) a je plně uzavíratelný s možností odebírání kompostu dolními dvířky. Bioodpad v kompostu nepáchne a kompostér je navrhnut tak, aby nepůsobil rušivým dojmem a na zahradu esteticky zapadl.

 

K čemu je dobrý vytvořený kompost?

Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo, případně půdu. Je nedocenitelný při zúrodňování půdy a využitelný každé zahradě, prospívá všem plodinám, přispěje k rozvoji a rozkvětu rostlin v bytě, na zahradě i balkóně.

 

Co do kompostu můžu ukládat?

Zbytky rostlin, plevele, květy, drny, listí, posekaná tráva, kuchyňský odpad (káva, čajové pytlíky, slupky z brambor či zeleniny), zemina z květin, trus a podestýlka drobných býložravých zvířat, rozdrcené dřevo /nasekané větve/, piliny, hobliny, exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír /omezené množství/, karton, kůra stromů (podrcená), hadry z čistě přírodních tkanin (bavlna, len, vlna).

Do otočného komunitního kompostéru je možno ukládat i jen třeba kuchyňský odpad včetně zbytků jídel, ale musí se přisypávat piliny.

 

Co do kompostu nepatří?

Větší množství zbytků jídla, maso, kůže, oleje a tuky, rostliny napadené chorobami, popel z uhlí, chemicky ošetřené materiály, plasty, sklo, časopisy, kamení, atd.

 

Elektronický dotazník pro zájemce o bezplatné přidělení kompostérů najdete zde:
https://www.survio.com/survey/d/A2E3B9J4Y2G8P9M7K

 


zpět

rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :