Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Úvodní stránka

Křížové výpravy II. - přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové

 Křížové výpravy II. – návrat pragmatismu

Evropské dějiny zažily na přelomu 11. a 12. století dosud nebývalé vzepětí víry v křesťanského Boha. Tento jev se promítal do všech oblastí tehdejšího života, ale asi nejviditelnějším výsledkem duchovní obrody se, jak jinak, staly válečné výpravy do Svaté země. Již první kruciáta byla nadmíru úspěšná, možná až tak, že všechny věřící tak trochu zaskočila. Byl dobyt Jeruzalém, vzniklo zámořské panství křesťanů, víra v Boha slavila nepopiratelný úspěch.

Problém byl, že i „nevěřící“ měli svého Boha, tak už to ve světě chodí, a protože každé monoteistické náboženství je ve skutečnosti poněkud netolerantní, jejich Bůh byl také jediným a pravým. Proto konflikt ve Svaté zemi nespěl ani zdaleka ke svému řešení.

Zatímco muslimové pochopili, že jediným možným způsobem, jak se zbavit křesťanů v Zámoří je jejich sjednocení a koordinovaný postup proti „nevěřícím“, v Evropě se kolem poloviny 12. století začaly kupit nové problémy, které boj o Svatý hrob odsunovaly do pozadí. První výstraha křesťanům přišla v r. 1144, kdy do rukou „nevěřících“ padla Edessa, křižácké knížectví zřízené během první kruciáty na severu Jeruzalémského království.

Výstrahu pochopili mnozí, ovšem pouze nemnozí byli ochotni na ni reagovat. Evropané 12. století už pomalu začali ochládat ve svém svatém nadšení, resp. svaté nadšení zůstávalo, ale Zámoří bylo daleko. Po padesáti letech od dobytí Jeruzaléma se do čela druhé kruciáty staví korunované hlavy, pomoc křesťanům v Zámoří je spíše v rukou politiků, než církve. Z výpravy některých mocných křižáků-monarchů není dokonce nadšen ani papež. Přesto, nebo právě proto se druhá kruciáta uskutečnila, její průběh a výsledky však byly katastrofální. Kromě krve a utrpení tisíců lidí, ohromných materiálních ztrát a několika nevýznamných, o to více sledovaných skandálů, nic nepřinesla.

Ale i období křížových výprav patří do našich dějin a je nutné si uvědomit, že pokud nebudeme chápat počínání našich dávných předků, mohlo by se nám velmi lehce stát, že budeme v budoucnosti nuceni opakovat jejich chyby.  Nejenom o průběhu druhé kruciáty, ale i o osudech jejich účastníků a účastnic si budeme povídat v čítárně Městské knihovny v Poličce ve středu 10. května 2017 od 17:30 hod. Na vaši účast se bude těšit dr. I. Fridrichová-Sýkorová.


zpět

rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :