Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Úvodní stránka

Křížové výpravy I. – přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové

 Křížové výpravy I. – doba, kdy se Bůh stal člověkem

Evropa 11. století pomalu opouštěla svoji válečnickou kulturu. Ne, že by se přestalo válčit, to bylo zhola nemožné, ale stále více lidí si začalo uvědomovat, že lidské bytí není jenom o materiálnu, že lidský život lze naplnit i duchovním rozměrem, který nad momentální zisk nadřazuje i těžko uchopitelný pocit vnitřní rovnováhy a mírumilovného soužití, arciť v mantinelech znovuobjeveného křesťanství.

Tato pomalá změna myšlení však paradoxně na konci století vedla k fenoménu ozbrojených výprav do země zaslíbené, tedy do míst, která každý dobrý křesťan znal z Bible. Niterné prožívání novozákonních příběhů na sebe vzalo podobu křížových výprav za osvobození Svatého hrobu. Cesta do pekel bývala i tehdy dlážděna dobrými úmysly.

Evropa si po dlouhých letech zmaru, o který se velmi pěkně zasloužili hlavně severští vikingové, potřebovala nutně vydechnout. Oddych potřebovala i církev, zmítaná nejenom věroučnými spory mezi východním a západním křesťanstvím, ale i prvním kolem souboje moci světské a duchovní, které do dějin západního křesťanství vešlo jako boj o investituru. Navíc se na východě objevili seldzučtí Turci a byzantské císařství začalo mít vážné existenční problémy. Na průsečíku těchto hlavních společenských problémů 11. století stál charismatický papež Urban II. (1088-1099), který obrátil energii západního křesťanstva jeruzalémským směrem. „Bůh to chce“, pod tímto heslem se po polovině devadesátých let 11. století začali na východ valit křižáci, když předtím doma popustili uzdu vášním při židovských pogromech. Někteří došli jenom do Uher, někteří až do Byzance, ale jen ti nejvytrvalejší spatřili Jeruzalém.

O první kruciátě a osudech prvních křižáků si budeme povídat v čítárně Městské knihovny v Poličce 19. dubna 2017 od 17:30 hod., kde se na vás bude těšit dr. I. Fridrichová-Sýkorová.


zpět

rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :