Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Úvodní stránka

Sv. Vojtěch – první český intelektuál - přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové

 Sv. Vojtěch – první český intelektuál

Otřepané klišé praví, že doma není nikdo prorokem. Své o tom věděl i mladší synek knížete Slavníka, který byl jako dítě zaslíben duchovní službě a nakonec se stal druhým pražským biskupem. Na svou dobu a postavení rodiny Slavníkovců v Čechách 10. století nikterak výjimečná kariéra. Kdyby… Ono kdyby v jeho případě však mělo fatální důsledky.

Rodina Slavníkovců je i po tisíci letech obestřena tajemstvím, kdo vlastně byli vládci hradiště v Libici nad Cidlinou? Jaké vazby je poutali s Přemyslovci či saskými Otony? To je i po tak dlouhé době předmětem učených disputací, v nichž bylo prolito nepředstavitelné množství inkoustu. Ať tak či onak, jisté je, že když se mladý Vojtěch vrátil ze studií na vyhlášené škole v Magdeburku, nevracel se toliko pod jiným jménem (Adalbertus), ale i s podstatně změněnou hodnotovou škálou, která ho pasovala v ještě křesťansky hrubých Čechách do role bílé vrány.

Míru změny patrně nepochopili ani Vojtěchovi nejbližší, natož jeho vzdálenější okolí. Patrně z tohoto důvodu se mladý intelektuál stal v r. 982 pražským biskupem. Nutno dodat, že se mezi českými vybranci domohl postavení, ve kterém selhal. Jeho síla byla evidentně v teoretické rovině, praktická stránka správy církevní diecéze však vyžadovala poněkud odlišnou osobnost. Nakonec se v Čechách rozešel úplně se všemi a dvakrát volil dobrovolný odchod. Jeho život na tomto světě ukončili 23. dubna 997 pohanští Prusové. Přesto, nebo právě proto, však nebyl zapomenut a stal se nezpochybnitelnou osobností křesťanské Evropy dalších staletí.

Osudy sv. Vojtěcha si připomeneme v čítárně Městské knihovny v Poličce ve středu 12. dubna 2017 v 17:30 hod. během přednášky dr. I. Fridrichové-Sýkorové.


zpět

rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :