Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Úvodní stránka

Vratislav II. – dlouhověký kníže a král Čechů - přednáška dr. I. Fridrichové – Sýkorové

 Cyklus Přemyslovská knížata

Vratislav II. – dlouhověký kníže a král Čechů

Otec Břetislav vládl zemi i rodině pevnou rukou. Možná, že v 11. století nebyl takovýto přístup až tak od věci. Všichni jeho synové, a bylo jich pět, vyrostli ve velmi schopné a výrazné osobnosti. Tři z nich se dočkali cti vládnout. Ovšem pouze jeden z nich byl korunovaným králem.

Vratislav II. (1061-1092) byl druhorozeným synem knížete, nikdo a nic nemohlo zpochybnit jeho nezadatelné právo vládnout, musel jenom počkat, až na něho dojde řada.

Kdo si počká, ten se dočká a kdo je připraven, ten se nemusí bát, že by nebyl úspěšný. Tvrdost, lstivost, ale také moudrost a až nepochopitelná věrnost lidem a možná i ideálům, tak lze popsat dlouhou vládu knížete a krále Vratislava, kterému osud předurčil převedení Čechů rozbouřenými vodami 2. pol. 11. století. Evropu tížil souboj dvou mocí, světské a duchovní. Hroutily se tradiční pilíře moci, rozum zůstával stát nad malicherností mocných. Neplatily smlouvy, dohody, křesťanská Evropa hledala svojí novou tvář.

To všechno Vratislav vnímal a chápal, přesto neochvějně sledoval cíl povznesení českého státu. Je však více než zarážející, jak téměř tvrdošíjně lpěl na jednou daném slovu. Přesto uspěl, což zní téměř jako science fiction. Svým následovníkům předával stát v nebývale dobré kondici a nebylo jeho vinou, že přelom 11. a 12. století se pro Čechy málem stal přelomem osudným. Inu přelomy století my v Čechách neumíme.

O prvním českém králi se bude mluvit ve čtvrtek 26. ledna 2017 v čítárně Městské knihovny v Poličce od 18:00 hod. Pokud budete mít čas, přijďte, Vratislav II. si pozornost určitě zaslouží.

 


zpět

rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :