Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Dokumenty

O knihovně : Dokumenty | Historie | Fond | Poplatky

Zpráva o činnosti 2013

 
 
Zpráva o činnosti
Městská knihovna Polička - rok 2013
 
 
 
I. Úvod.
V roce 2013 je možné za hlavní události v životě knihovny označit:
-          Rozvoj koncepčního systému vzdělávání informační gramotnosti  pro školy
-          Pořádání 3. Ročníku Poličského kulturního léta
-          Zahájení překatalogizace fondu a změna v třídění naučné literatury
-          Personální změny v knihovně na pozici lektora IV a metodika regionu
-          Rekonstrukce kanceláře knihovny
 
 
 
 
1)      REGISTROVANÍ ČTENÁŘI:
Za sledované období jsme registrovali 1864 čtenářů, knihovnu navštívilo 28981 registrovaných čtenářů, kteří si půjčili 76 200 dokumentů.
registrovaní čtenáři:
ROK
REGISTROVANÍ
Z TOHO DO 15 LET
NÁVŠTEV
2013
1864
574
28981
2012
1799
523
27857
2011
1783
530
26986
2010
1676
524
25566
2009
1696
504
24571
2008
1587
480
24039
2007
1598
509
23865
2006
1488
417
22841
2005
1458
411
2004
1476
431
2003
1442
377
2002
1507
437
2001
1433
447
 
Statistiky jsou z knihovního systému Lanius a sledují registrované uživatele- čtenáře.  Za rok 2013 je potřeba přičíst cca 2000 návštěvníků internetu , cca 3500 návštěvníků  kulturních akcí (včetně Poličského kulturního léta) a cca 1600 studentů místních škol, navštěvujících lekce informačního vzdělávání.

Komentář ředitele:  V roce 2013 se počet registrovaných čtenářů a návštěvníků knihovny  opět mírně zvýšil. Jedná se dlouhodobější  trend,  věřím, že se pomalu blížíme k hranici 2000 registrovaných uživatelů, který považuji pro poličskou knihovnu jako adekvátní. 


2)      KNIŽNÍ FOND:

Akvizice v Městské knihovně Polička v roce 2013:
Celkem bylo nakoupeno 1359 knih ve složení:
naučná pro dospělé   173 ks
beletrie pro dospělé  880 ks
naučná pro děti                           51 ks
beletrie pro děti                          255 ks
V roce 2012 jsme vydali za nákup knih celkem 230 270,- Kč
Nakupujeme z různých zdrojů, přihlížíme ke slevám a rabatům. Objednáváme přes internet zejména  z Kosmasu (30%), Euromedie Group (26%) a dalších. Nakladatelský servis Středokluky nám vozí knihy k prohlédnutí a dává nám 30% rabat. Fond doplňujeme také z knih, zakoupených v Knize Petrová a Knihkupectví Dolejš, kde máme slevu 10%. Při výběru knih dbáme na různorodou skladbu fondu, abychom uspokojili všechny věkové kategorie, čtenáři dávají tipy na nákup novinek.
Komentář ředitele: Akviziční činnost MKP hodnotím na velmi vysoké úrovni, zejména díky zkušenostem a knižnímu přehledu pracovnice akvizice i ostatních zaměstnanců, kteří se na nákupu nových knih podílí. Počet nakoupených knih a finance za ně vydané pokládám vzhledem k velikosti a zaměření knihovny za adekvátní, také v porovnání s jinými knihovnami je objem našeho nákupu nadstandartní.
                                                                                                                                                
3. Informační vzdělávání

Informační vzdělávání (IV) v knihovně posunulo zejména v té rovině, že je ze strany spolupracujících institucí (škol) vnímáno jako plnohodnotná výuka žáků a studentů v prostorách knihovny, která je vedena knihovníkem-lektorem. Vedle samotného vzdělávání žáků proto lekce přináší i šanci pro pedagogy pozorovat kolektiv při práci.
Spolupracující instituce:
MŠ Luční / MŠ Čtyřlístek / MŠ Rozmarýnek
ŽŠ Masarykova – I. a II. stupeň
SOŠ a SOU Obchodní a služeb Polička
Gymnázium Polička
ŽŠ Pomezí / ŽŠ Oldřiš / ZŠ Sebranice
MaTami – každý týden čtení pro rodiče s dětmi
 
Počet lekcí v roce 2013: 75
Počet žáků a studentů:  á 1600
 
·         leden – únor (12 lekcí)
o   II. stupeň ZŠ
·         6. třídy – Čtenářství, knihovna, kreativní metody
·         7. třídy – Jak na referát
·         8. třídy – Jak na referát, K. J. Erben
·         9. třídy – Média, tisk
 
·         březen – duben (31 lekcí)
o   MŠ Čtyřlístek – 4 oddělení
o   I. stupeň /15 tříd/ - lekce z nabídky dle výběru učitelek
o   I. stupeň – 4. a 5. třídy – Informační/ne/bezpečí – spolupráce s Pavlou Kovářovou
o   SOŠ A SOU obchodní a služeb – 2 třídy - média
o   Gymnázium – kvarta, kvinta, septima, III. A – lekce k výstavě Karel Čapek
o   Noc s Andersenem
o   seminář pro učitelky I. st. Masarykovy ZŠ Informační /ne/bezpečí
 
 
·         květen – červen (15 lekcí)
o   MŠ Luční – 4 oddělení
o   MŠ Rozmarýnek – 2 oddělení
o   SOŠ A SOU obchodní a služeb – 2 třídy – K.J.Erben / 2 třídy – Jak na referát
o   ZŠ Pomezí – 8. - 9. třídy – Informační /ne/bezpečí s Pavlou Kovářovou
o   ZŠ Sebranice – celé dopoledne v knihovně – malotřídka I. stupeň
o   ZŠ Oldřiš – I.- III. (malo)tř.
o   pasování na čtenáře
 
·         listopad – prosinec (17 lekcí)
o   I. stupeň /15 tříd/ - lekce z nabídky dle výběru učitelek
o   SOŠ a SOU obchodní a služeb – 2 úvodní lekce
o    
Účast na seminářích, konferencích:
IVU celostátní konference Prachatice
Konference IV Bratislava
Seminář Informační /ne/bezpečí Vsetín
Pracovní setkání IVU/3*ročně/
NÁSER
Konference IV Národní pedagogická knihovna Praha
 
 
4. Regionální funkce:
V roce 2013 byla Městská knihovna Polička opětovně pověřena výkonem regionálních funkcí pro 16 okolních knihoven. Standardně byl průběžně nakupován výměnný fond, tedy knihy, které jsou katalogizovány a distribuovány do malých neprofesionálních knihoven. Nakoupeno bylo 340 nových knih za téměř 40 000,- Kč. Každá knihovna obdržela dvě dodávky knih (nové + vyměněné) – celkem 31 souborů, ve kterých bylo celkem 2 283 knih. Vedle toho probíhaly průběžné metodické návštěvy knihoven a konzultace chodu jednotlivých knihoven. Ve třech knihovnách byla zrealizována kompletní revize knižního fondu (Telecí, Pustá Rybná, Sádek).  
 V současné době se podílíme na projektu MAS  Nezapomeňte (se) vrátit, který by měl pomoci k rozvoji neprofesionálních knihoven i rozšíření nabídky služeb těchto institucí. Hlavním projektem v našem regionu  byla příprava na rekonstrukci knihovny Borové.
Komentář ředitele: Přes snižující se fin. prostředky, které MKP za výkon regionálních funkcí  dostává, se domnívám, že služby poskytované 16 malým knihovnám v okolí jsou na nadprůměrné úrovni a mají značný vliv na fungování těchto knihoven. Velmi pochvalně se o našich službách vyjadřují také starostové a knihovníci jednotlivých obcí.
5)      Získané granty
 
V roce 2013 nezískala MK Polička žádné granty.
6)      Výsledky všech provedených kontrol v organizaci a případná opatření k nápravě:

viz  Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013.
8)      Zhodnocení úsporných opatření přijatých k udržení vyrovnaného hospodaření organizace:
Domnívám se, že jsme se svěřenými financemi nakládali co nejúsporněji a ve všech případech se snažili najít co nejlevnější řešení. Konkrétní informace viz Uzávěrka MKP za rok 2013.
9)      Kulturní činnost
Na podporu čtenářství v rámci akce Březen – měsíc čtenářů knihovna připravila v březnu mnoho kulturních akcí – cestovatelskou besedu s oblíbenou spisovatelkou, cestovatelkou a zpravodajkou Pavlou Jazairiovou, u diváků oblíbené Listování, projekt zaměřený na podporu čtenářství, besedu se záhadologem Milanem Zachou Kučerou o tajemstvích Třetí říše, Noc s Andersenem a mnohé další zážitky.
Květnový program nabídnul nejen tradiční literární večery v poličském parku, ale také sobotní vzdělávání věnované tvorbě webů nebo správě aplikací. Květnová výstava pak byla věnována fotografiím Ivana Prokopa, známého hudebního fotografa.
Již potřetí se konal festival Poličské kulturní léto, který v zájmu oživení kulturního dění během července a srpna nabízí široké spektrum akcí. Tradičně byly součástí kulturního programu 2 – 3 filmová představení týdně, několik koncertů, divadla, cestovatelské a jiné přednášky. Tentokrát na návštěvníky čekala mimo jiné cestovatelská beseda s motorkářem Igorem Brezovarem, který na své motorce procestoval celý svět. V rámci hudební scény se konal ne jeden koncert. Hudebním zážitkem byl koncert tria písničkářky Lucie Redlové, houslistky Jitky Šuranské a lokální kapely Cestárium a v rytmu afrických bubnů se tančilo se skupinou Uganda Dancers Band.
Zářijová kultura nabídla kromě posledních zážitků s Poličským kulturním létem také vernisáž výstavy fotografií z natáčení slavných českých filmů, které vytvořil Jiří Kučera, bývalý fotograf barrandovských ateliérů. Příležitost byla i k poněkud netradičnímu online besedování, protože Jiří Kučera žije v Kanadě. V říjnu měli návštěvníci možnost poznat Norsko o něco více v rámci festivalu Dva jazyky – jeden kraj. Festival přiblížil návštěvníkům Norsko, jeho přírodu, kulturu, historii i současné dění v této pozoruhodné zemi. Říjnová výstava představila tvorbu Jaromíra Františka Palmeho, známého ilustrátora, písničkáře a frontmana kapely Původní Bureš.
Akce věnované připomenutí tomu, jak se žilo v období komunistického režimu, nabídlo Listopadání 2013. Poličské Listopadání zahájila unikátní výstava fotografií o Olze Havlové a jejím působením pro Výbor dobré vůle. Nechyběl ani oblíbený stylový hudební večírek Retroples a beseda s Františkem „Čuňasem“ Stárkem, mužem undergroundu. V prosinci knihovna potěšila především zájemce o moderní technologie, kdy programátor Martin Pelant představil brýle budoucnosti, Google Glass. Zajímavým počinem byl také výtvarný online projekt, kdy trio známých umělců Štěpán Jílek, Veronika Hrčková- Jílková a Veronika Šrek Bromová tvořili pod dohledem kamer společný trojobraz. Výtvarný hapenning mohli lidé sledovat z pohodlí domova nebo jej navštívit v Divadelním klubu.
 
10)   Plány a vize organizace na budoucí období a návrh realizace:
 
 „Hlavní dlouhodobou vizí MKP je fungování knihovny jako organizace, která dokáže nabídnout kvalitní knihovnické, informační a kulturní  služby co nejširšímu okruhu poličských občanů. Tuto vizi realizujeme jak na úrovni „materiální“, tzn. vybavení a celkové prostředí knihovny, tak na úrovni „duševní“, tzn. hledáním nových k cest ke zkvalitnění a dostatečnosti knižního fondu knihovny,  zlepšování intelektuální vybavenosti pracovníků a vyhledáváním a představováním nových kulturních a duševních trendů.   Prvně zmíněné se, zejména díky vstřícnému vedení města v poslední době výrazně zlepšuje a věřím, že tomu tak bude i nadále, podobný pocit mám i z druhého řečeného. Další dlouhodobou vizí je napomáhat kvalitnímu fungování občanské společnosti města - tuto vizi poličská knihovna naplňuje podporou místních NNO, ať již fungujících, či nově vzniknuvších. V neposlední řadě se snažíme podpořit kulturní rozmanitost města, ať již v oblasti literární či jiné. „
Pro rok 2014 je plánován zejména přechod na nový systematický třídící systém a překatalogizace a čistění knihovního katalogu. Chystáme další ročník Poličského kulturního léta, nově spolupracujeme na projektu Rok české hudby 2014 v Poličce.  Bude rozšířena půjčovní doba do 18:00.
 Naším hlavním cílem v roce 2014je rozšiřovat a zkvalitňovat zejména klasické knihovnické a informační služby.

 

                                                                                                                                                                            Jan Jukl


zpět na přehled dokumentů
rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :