Zadejte dotaz pro vyhledání :
Půjčovní doba :
dospělí |  děti

Dospělí a studenti :

Po  8:00 - 18:00
Út     -      -
St  13:30 - 18:00
Čt  8:00 - 18:00
 8:00 - 16:00
So  9:00 - 11:00
Ne  14:00 - 17:00

Dokumenty

O knihovně : Dokumenty | Historie | Fond | Poplatky

Zpráva o činnosti 2017Zpráva o činnosti

Městská knihovna Polička - rok 2017
Knihovna, knihy a uživatelé

Hlavní funkcí knihovny bude vždy zprostředkování četby občanům svého města.  Z pohledu počtu pravidelných čtenářů lze označit městskou knihovnu polička za úspěšnou.
V roce 2017 jsme evidovali 2124 registrovaných čtenářů, což lze považovat za celorepublikově úspěšné číslo.  
Domnívám se, že počet 2000 čtenářů je pro městskou knihovnu v současné době hraniční, zejména dětské oddělení  je svojí velikostí zcela neadekvátní zájmu čtenářů.


registrovaní čtenáři:

ROK

REGISTROVANÍ

Z TOHO DO 15 LET

NÁVŠTEV

2017

2108

571

32341

2016

2124

562

27458

2015

1941

619

28720

2014

1849

566

28342

2013

1864

574

28981

2012

1799

523

27857

2011

1783

530

26986

2010

1676

524

25566

2009

1696

504

24571

2008

1587

480

24039

2007

1598

509

23865

2006

1488

417

22841

2005

1458

411

 

2004

1476

431

 

2003

1442

377

 

2002

1507

437

 

2001

1433

447

 

Statistiky jsou z knihovního systému KOHA a sledují pouze registrované uživatele- čtenáře, vlastnící čtenářský průkaz a nově také  návštěvníky evidovaných kulturních akcí. (důvod skokového navýšení počtu návštěv, návštěvnost knihovny zůstává zhruba stejná). Nezahrnuje neevidované návštěvníky větších kulturních akcí (železnice, Bitva atd.. cca 5000) a volně přístupných výstav.


Akvizice v Městské knihovně Polička v roce 2017

Celkem bylo nakoupeno 1236 knih.

V roce 2017 jsme vydali za nákup knih celkem 246 00,- Kč

Nakupujeme z různých zdrojů, přihlížíme ke slevám a rabatům. Objednáváme přes internet zejména  z Kosmasu (30%), Euromedie Group (26%) a dalších. Nakladatelský servis Středokluky nám vozí knihy k prohlédnutí a dává nám 30% rabat. Fond doplňujeme také z knih, zakoupených v Knize Petrová a Knihkupectví Dolejš a knihkupectví Pillmayer, kde máme slevu 10%. Při výběru knih dbáme na různorodou skladbu fondu, abychom uspokojili všechny věkové kategorie, čtenáři dávají tipy na nákup novinek.

Akviziční činnost MKP hodnotím na velmi vysoké úrovni, zejména díky zkušenostem a knižnímu přehledu pracovnice akvizice i ostatních zaměstnanců, kteří se na nákupu nových knih podílí. Počet nakoupených knih a finance za ně vydané pokládám vzhledem k velikosti a zaměření knihovny za adekvátní.
Jako velmi pozitivní vidím to, že se na akvizici průběžně podílejí téměř všichni zaměstnanci knihovny.

Výsledky všech provedených kontrol v organizaci a případná opatření k nápravě:

Nejsem si vědom žádných opatření. viz  Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.

Zhodnocení úsporných opatření přijatých k udržení vyrovnaného hospodaření organizace:

Domnívám se, že jsme se svěřenými financemi nakládali co nejúsporněji a ve všech případech se snažili najít co nejekonomičtější řešení. Konkrétní informace viz Uzávěrka MKP za rok 2017.

Kulturní a vzdělávací činnost knihovny v roce 2017

Nejdůležitější rolí knihovny je půjčování knih, těch jsme v roce 2017 půjčili bezmála 47 000. Že knihovna stále nepatří do minulé doby dokazuje i počet nových čtenářů, kterých je na tři stovky. Mezi nejčastěji půjčované knihy patří Chlapec v kufru od Leny Kaaberbøl a dokazuje tak, že nejvíce oblíbené žánry mezi našimi čtenáři jsou stále thrillery. Dětského čtenáře pak nejvíce potěšila humorná kniha Deník malého poseroutky od Jeffa Kinney. V oddělení pro dospělé byl ustanoven tzv. TEEN koutek, obsahující knihy zejména pro dospívající mládež, který setkal s velmi pozitivním zájmem.  

Jak je již tradicí, jednou za měsíc nám scénicky představí knihu projekt LiStOVáNí. V roce 2017 s sebou přivezl i takové hvězdy jako je Robert Fulghum, C. D. Payne nebo Miloš Urban. Knihovna nezanevřela ani na výstavy (celkem 10), v roce 2017 jsme např.  představili tvorbu Kláry Smolíkové nebo fotografky Simony Tumové, která přestavila neobvyklou tvorbu fotek za pomoci kyanotypie. Knihovna byla také součástí oslav poličské lokálky, 120 let provozu trati Polička – Žďárec u Skutče. Hojně navštívená byla také akce Bitva na Poličkách, kterou spoluorganizujeme.  Proběhl osmý ročník Poličského kulturního léta.

Knihovna se také stará o malé obecní knihovny v regionu. Na podporu návštěvnosti těchto knihoven jsme v roce 2017 nakoupili a zpracovali bezmála 400 nových žádaných knižních titulů.

Kromě volnočasových aktivit se knihovna intenzivně věnuje informačnímu vzdělávání. Spolupracuje s místními školkami, základními i středními školami. V roce 2017 se konalo 79 lekcí informačního vzdělávání, 7 tvořivých dílen, 33krát jsme se sešli v Knihomolíku, čtenářském klubu pro nejmenší. Stalo se tradicí, že každé pondělní ráno zaplní chodbu v knihovně kočárky a děti si užívají pohádkové čtení s knihovnicí.

V knihovně neopomíjíme ani vzdělávání dospělých. Těm se od roku 2016 intenzivněji věnujeme v kurzech tvůrčího psaní s lektorkou Alenou Vorlíčkovou nebo v přednáškách o dějinách lidstva s dr. Ivanou Fridrichovou – Sýkorovou.


Knihovna se věnuje i nakladatelské činnosti. Rok 2017 se vydařil jak v počtu vydaných knih, tak návštěvnosti knižních veletrhů. Vydali jsme různorodé žánry knih, v oblasti poezie pak známého autora Jana Těsnohlídka a jeho souborné dílo Básně a regionální autorku Pavlu Boučkovou se sbírkou zhudebněných textů Máří, chci tě pozvat na víno. Pro děti jsme pak vydali knihu Zakletý zámek od Aleny Vorlíčkové. Ke konci roku  vyšla humorná povídková kniha Vánoce na sádle redaktorky Cosmopolitanu Báry Topinkové.
Provoz internetového obchodu www.vecizpolicky.cz lze po roce provozu hodnotit jako uspokojivý. Celkové tržby byly 437 450,-, z toho 278 018,- je z prodeje na e-shopu, zybtek je přímý prodej na pokladně.

Byla v ostrém provozu spuštěna Digitální knihovna/memoria_Polička (digitalni.knihovna.policka.org), která nabízí digitalizované fotografie a historické Jitřenky. Její vývoj je věcí průběžnou, pro rok 2018 plánuje připojení modulu rukopisů.


Centrum technického vzdělávání


Na základě výzvy IROP č.56 – Infrastruktura vzdělávání, byl zahájen proces k podání žádosti na vybudování půdní vestavby a zajištění bezbarierovosti objektu knihovny, dle architektonické studie z roku 2012. Tato žádost byla úspěšná, její realizace je naplánována na  rok 2018/2019

Ostatní činnost a plány pro rok 2017

Hlavním cílem pro rok 2018 tak zůstává úspěšná realizace projektu půdní vestavby a úspěná realizace projektu „Centrum technického vzdělávání“. Se začátkem realizace stavební části se počítá s podzimem 2018, klíčovým faktorem pro nás bude reorganizace skladů (z půdy do přízemí, kde je plánováno zmenšení prostoru volného výběru naučné literatury na úkol vybudování skladu a skladu na ZŠ Luční. S tím je také spojena komplexní  revize knižního fondu.
Mimo tradiční kulturní  akce chystáme několik akcí se zaměřením na oslavy 100 let republiky, hlavní z nich bude příjezd TGM parním vlakem do Poličky dne 2. září.
Kompletní změnu by měl projít systém automatizace regionálních knihoven a zavedení nového cloudového systému s centrem v poličské knihovně.

Za, z mého pohledu, velmi úspěšný rok 2017 je třeba poděkovat zejména lidem, kteří  jsou v knihovně zaměstnáni nebo s ní dlouhodobě spolupracují. Právě oni vytvářejí hodnoty, díky kterým je poličská knihovna institucí, respektovanou nejen lidmi z oboru, ale zejména poličskými obyvateli.

S přáním úspěšného roku 2018 (nejen pro knihovnu)

Jan Jukl, ředitel Městské knihovny Polička

 zpět na přehled dokumentů
rss    | Městská knihovna Polička 2008 | Návštěv :